پرش لینک ها

امضاء تفاهم نامه فی مابین سازمان بین المللی سیتی وان- گردشگری حلال و گروه فن آوری SRAM MRAM

امضاء تفاهم نامه فی مابین سازمان بین المللی سیتی وان – گردشگری حلال و گروه فن آوری SRAM MRAM
راه اندازی سازمان جهانی گردشگری حلال در لندن با مشارکت سازمان بین المللی سیتی وان و گروه فن آوری SRAM MRAM

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)