پرش لینک ها

زنجیره تامین

زنجیره تامین  سیتی وان  سازماندهی کردن  بین یک شرکت و تامین کنندگانش  برای تولید و توزیع اقلام خاص به خریدار نهایی است.
مراحل شامل انتقال و تغییر مواد خام به مواد بسته بندی شده ، انتقال این اقلام و توزیع آنها به کاربر نهایی است . مواد موجود در زنجیره تامین عبارتند از تولید کنندگان ، بازرگانان، مراکز پخش، شرکت های حمل و نقل، مراکز پخش و خرده فروشان.

اجزاء زنجیره تامین  سیتی وان   شامل تمام ظرفیت هایی هستند که درخواست  مشتری را  سازماندهی وترکیب می کنند. این ظرفیت ها عبارتند از بهبود کالا، نمایش، عملیات ، توزیع، امور مالی و خدمات مشتری. همانطور که مشخص شد، مدیریت زنجیره تامین سیتی وان  می تواند بخش فوق العاده حیاتی فرایند صادرات و واردات باشد. در این زنجیره  اتصالات بسیار زیاد و گوناگونی وجود دارد که هر بخش نیاز به تخصص خاصی دارند.

شبکه ارزش

شبکه ارزش سیتی وان  ، مجموعه ای از ارتباطات بین سازمان ها و  یا افراد ، در تعامل با یکدیگر برای استفاده از ظرفیت های تمام اعضای گروه است.
شبکه ارزش سیتی وان   اجازه می دهد اعضای سازمان  اقلامی را خریده و یا  ارائه نمایند و همچنین داده های خود را به اشتراک بگذارند . این سیستم ارتباطی را می توان با یک دستگاه نقشه برداری اولیه که گره ها (اعضا) و اتصالات (روابط) را نشان می دهد، مشاهده کرد  .
در بازرگانی  و تجارت، سیستم شبکه ارزش یک تصویر بیولوژیکی مالی است . هر عضو برای  توسعه و افزایش ارزش  به دیگران وابسته است . عضو شبکه ارزش   سیتی وان   می تواند از مشتریان خارجی یا اعضای داخلی مانند تیم تحقیق و توسعه باشد. کمبود در یک مرکز می تواند بر ترتیب کامل ارزش گروه تأثیر بگذارد. شبکه ارزش سیتی وان  می تواند این کمبود ها را به حداقل برساند .