پرش لینک ها

مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید
مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید

مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید

مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید دکتر میرابی معاونت آموزش و پژوهش سازمان بین المللی سیتی وان گفت : مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری با وجود اساتید برجسته و هِیئت علمی دانشگاه ها برگزار می
خبر فوری: مولوی عبد الحمید از بزرگان و عالمان برجسته و امام جمعه اهل سنت زاهدان به عضویت شورای عالی سازمان جهانی گردشگری حلال(GHTO ) در آمد .
خبر فوری: مولوی عبد الحمید از بزرگان و عالمان برجسته و امام جمعه اهل سنت زاهدان به عضویت شورای عالی سازمان جهانی گردشگری حلال(GHTO ) در آمد .

خبر فوری: مولوی عبد الحمید از بزرگان و عالمان برجسته و امام جمعه اهل سنت زاهدان به عضویت شورای عالی سازمان جهانی گردشگری حلال(GHTO ) در آمد .

مولوی عبد الحمید از بزرگان و عالمان برجسته اهل سنت و امام جمعه اهل سنت زاهدان به عضویت شورای عالی سازمان جهانی گردشگری حلال (GHTO ) در آمد .   سازمان جهانی گردشگری حلال (GHTO)، سازمانی پیشرو در جهان است که با ارائه استاندارد و