پرش لینک ها

بازنشر خبر تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال در رسانه های بین المللی
بازنشر خبر تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال در رسانه های بین المللی

بازنشر خبر تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال در رسانه های بین المللی

http://businessnewsthisweek.com/newsvoir/?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.bizwireexpress.com/showstoryNewsVoir.php?storyid=8421 http://b-live.in/newsvoir-feeds/?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.broadcast-technology.com/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.newdelhitimes.com/press-release-section/?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.abhitaknews.com/english/news/newsvoir.aspx?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.thehansindia.com/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Fwww.thehansindia.com%2Fnewsvoir http://www.newscontrolroom.com/newsvoir/?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Fwww.newscontrolroom.com%2Fnewsvoir http://www.techphlie.com/p/news-voir.html?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.forevernews.in/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402 https://news.indiaonline.in/press-releases/sram-mram-group-and-siti-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture-73394 https://menafn.com/1098483048/SRAMMRAM-Group-and-Siti-1-Embark-on-a-Historic-Global-Halal-Tourism-Venture http://netindian.in/corporatewire?c_article_id=11789&c_author_id=7402 https://ibtn9.com/newsvoir/?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=https%3A%2F%2Fibtn9.com%2Fnewsvoir%2F http://chennaiyil.com/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Fchennaiyil.com%2Fnewsvoir https://tennews.in/corporate-news-2/?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Ftennews.in%2Fcorporate-news-2%2F https://www.htsyndication.com/newsvoir/article/sram-and-mram-group-and-siti-1-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture/34534302 https://m.dailyhunt.in/news/india/english/newsvoir-epaper-newsvoir/sram+mram+group+and+siti+1+embark+on+a+historic+global+halal+tourism+venture-newsid-115605934 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPg1D1_NBchkAAFW27HAx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1557228917/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.msn.com%2fen-in%2fnews%2fother%2fsram-26-mram-group-and-siti-1-embark-historic-global-halal http://news.webindia123.com/news/newsvoir.asp?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=https%3A%2F%2Fnews.webindia123.com%2Fnews%2Fnewsvoir.asp https://in.news.yahoo.com/sram-mram-group-siti-1-embark-historic-global-120701871.html https://www.indiainfoline.com/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=https%3A%2F%2Fwww.indiainfoline.com%2Fnewsvoir https://www.business-standard.com/article/news-ani/sram-mram-group-and-siti-1-embark-historic-global-halal-tourism-venture-119050600947_1.html http://www.uniindia.com/sram-mram-group-and-siti-1-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture/newsvoir/news/1588174.html https://www.aninews.in/news/business/sram-mram-group-and-siti-1-embark-historic-global-halal-tourism-venture20190506173701/ http://www.uniindia.com/sram-mram-group-and-siti-1-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture/newsvoir/news/1588174.html https://www.business-standard.com/article/news-ani/sram-mram-group-and-siti-1-embark-historic-global-halal-tourism-venture-119050600947_1.html https://www.indiainfoline.com/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=https%3A%2F%2Fwww.indiainfoline.com%2Fnewsvoir https://in.news.yahoo.com/sram-mram-group-siti-1-embark-historic-global-120701871.html http://news.webindia123.com/news/newsvoir.asp?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=https%3A%2F%2Fnews.webindia123.com%2Fnews%2Fnewsvoir.asp https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPg1D1_NBchkAAFW27HAx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1557228917/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.msn.com%2fen-in%2fnews%2fother%2fsram-26-mram-group-and-siti-1-embark-historic-global-halal https://m.dailyhunt.in/news/india/english/newsvoir-epaper-newsvoir/sram+mram+group+and+siti+1+embark+on+a+historic+global+halal+tourism+venture-newsid-115605934 https://www.htsyndication.com/newsvoir/article/sram-and-mram-group-and-siti-1-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture/34534302 https://tennews.in/corporate-news-2/?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Ftennews.in%2Fcorporate-news-2%2F http://chennaiyil.com/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Fchennaiyil.com%2Fnewsvoir https://ibtn9.com/newsvoir/?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=https%3A%2F%2Fibtn9.com%2Fnewsvoir%2F http://netindian.in/corporatewire?c_article_id=11789&c_author_id=7402 https://menafn.com/1098483048/SRAMMRAM-Group-and-Siti-1-Embark-on-a-Historic-Global-Halal-Tourism-Venture https://news.indiaonline.in/press-releases/sram-mram-group-and-siti-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture-73394 http://www.forevernews.in/newsvoir?c_article_id=11789&c_author_id=7402 http://www.techphlie.com/p/news-voir.html?c_article_id=11789&c_author_id=7402 https://tennews.in/corporate-news-2/?c_article_id=11789&c_author_id=7402&originurl=http%3A%2F%2Ftennews.in%2Fcorporate-news-2%2F https://www.htsyndication.com/newsvoir/article/sram-and-mram-group-and-siti-1-embark-on-a-historic-global-halal-tourism-venture/34534302 https://m.dailyhunt.in/news/india/english/newsvoir-epaper-newsvoir/sram+mram+group+and+siti+1+embark+on+a+historic+global+halal+tourism+venture-newsid-115605934 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPg1D1_NBchkAAFW27HAx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1557228917/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.msn.com%2fen-in%2fnews%2fother%2fsram-26-mram-group-and-siti-1-embark-historic-global-halal
تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال
تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال

تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال

تاسیس بزرگ‌ترین سازمان بین المللی توریسم حلال با مشارکت کشورمان بزرگ ترین سازمان بین المللی توریسم حلال تاسیس شد. به گزارش پایگاه خبری مناطق آسیا به نقل از خبرگزاري صدا و سيما از کوالالامپور؛ بزرگترین سازمان بین المللی توریسم حلال برای نخستین بار در منطقه