پرش لینک ها

برترین های فرش جهان

کهن ترین فرش جهان

پازیریک با 2500 سال قدمت که در سال 1328 شمسی(1949 میلادی) سرگئی رودنکو در سیبری، گور پادشاهان سکایی کشف کرد و به خاطر شباهت نقش آن با نقوش برجستۀ تخت جمشید به ایرانی بودن آن اذعان داشت.
مواد اولیه:
پشم ابعاد: 1متر و 98 سانتیمتر در یک متر و 89 سانتیمتر
نقش: سوارکاران، آهوهای در حال چرا، جانوران افسانه‌ای با بدن شیر و سر عقاب با حاشیۀ گل‌دار

بزرگترین فرش جهان

فرش دستباف نیشابور، در مسجد شیخ زاید ابوظبی، بافت1200 قالیباف زن نیشابوری در 18 ماه مواد اولیه: 38 تُن از مرغوب‌ترین الیاف از پشم سیرجان و نیوزلند -دومیلیارد و سیصد میلیون گره
ابعاد: 132 متر طول و 42 تا 48 متر عرض (شش‌هزار متر مربع)
فرش مسجد شهر مسقط به سفارش سلطان قابوس پادشاه عمان با 500 بافنده و 12 میلیون ساعت کار به مساحت 4343 متر مربع

گرانترین فرش جهان

فرش ویس کرمان متعلق به قرن 16 با ارزشی معادل ده میلیون دلار در سال 2010 با قیمتی 20 برابر قیمت پیشنهادی فروخته شد
2- فرش ابریشمی اصفهان متعلق به قرن 16 ارزش: 4 میلیون و 450هزار دلار
3- فرش ابریشمی دیگری از عهد صفویه متعلق به 400 سال پیش ازرش: نزدیک به 4 میلیون دلار
فرش تبریز متعلق به قرن 16 ارزش: معادل 2میلیون و 400هزار دلار