پرش لینک ها

فرایند ثبت نام در سامانه شناسنامه فرش

کاربر گرامی جهت ثبت نام در سامانه از طریق مراحل ذیل اقدام نمایید

مرحله دوم

تکمیل فرم مشخصات برای دریافت شناسنامه

 

مرحله چهارم

ورود به درگاه پرداخت هزینه

مرحله ششم

صدور شناسنامه در صورت تایید اصالت فرش

مرحله اول

ثبت نام در سامانه

مرحله سوم

ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری

مرحله پنجم

دریافت پیامک یا ایمیل حاوی تعیین وقت بازدید فرش

 

جهت ثبت نام دریافت مجوز صدور شناسنامه فرش مبلغ …………. ریال به شماره حساب ……………….. نزد شعبه …………… به نام سازمان بین المللی سیتی وان واریز نموده و فیش واریزی خود را به همراه دیگر مدارک برای ما ارسال نمایید.

    تمام فیلدهای * دار اجباری می باشد