پرش لینک ها

مجوز دکتری پژوهش محور

مجوز دکتری پژوهش محور

تاییدیه مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت امضای مشترک مدارک دکتری پژوهش محور، مهارتی و تجربی  با همکاری سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان (IAUP)

مجوز اتحادیه رؤسای دانشگاههای جهان IAUP

مجوز اتحادیه رؤسای دانشگاههای جهان IAUP

مجوز انحصاری اتحادیه روسای دانشگاههای جهان (IAUP) به سازمان بین المللی سیتی وان   در خصوص برگزاری و صدور دوره های آموزشی دکتری تخصصی ، مهارتی ، تجربی و پژوهشی در 22 شاخه مدیریت گردشگری – IAUP

مجوز سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

مجوز سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

تاییدیه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حوزه (کیفیت ، سلامت ، حلیت و اصالت ) کالا و خدمات به سازمان بین المللی سیتی وان

تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان

تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان

تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان به عنوان تنها مرکز رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران جهت صدور گواهینامه بین المللی و تاییدیه حلال