پرش لینک ها

Author: Siti1

کیت تستر سریع کرونا محصول سازمان گلوبال حلال (GHTO) انگلستان

کیت تستر سریع کرونا محصول سازمان گلوبال حلال (GHTO) انگلستان

اولین محصول سازمان گلوبال حلال (GHTO) انگلستان بنام کیت تستر سریع کرونا (COVID 19) وارد بازار شد. این تستر فوق پیشرفته قادر است تنها در مدت ده دقیقه نتیجه تست را ارائه نماید. این محصول منحصربفرد، تمامی آزمایشهای تخصصی را با موفقیت طی کرده و