پرش لینک ها

سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

حضور سازمان بین المللی سیتی وان در سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده