پرش لینک ها

بازدید جناب آقای دکتر محمد حسینی، بنیانگذار محترم انجمن علوم و صنایع غذایی از غرفه ی سازمان جهانی گردشگری حلال در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران