پرش لینک ها

برای جهانی شدن کافیست به ما بپیوندید !

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17:30

تلفن تماس

021-66485226

021-66485074

شماره داخلی آموزش

دکتر میرابی : داخلی 203

دکتر اشکانی : داخلی 204

ایمیل

خدمات:         info@siti1.org

پشتیبانی:   admin@siti1.org

آدرس ما

خیابان انقلاب، کوچه البرز 2، کوچه البرز 1، پلاک 20، ساختمان اداری 

نقشه گوگل

سازمان بین المللی سیتی وان