پرش لینک ها

Tag: SRAM MRAM

پوشش کامل رسانه ای از مراسم امضای تفاهم نامه بین SITI1 و SRAM برای ایجاد سازمان جهانی گردشگری حلال

Left to right: Dr. Virk Singh, Mr. Ali Maktabi Fard, Dr. Mohd.Sharif Malekzadeh, Founder & CEO SITI 1 International, Dato Sri Abdul Khani Bin Daud, Director General Islamic Tourism, Min. of Tourism & Arab Culture, Dr. Sailesh Lachu Hiranandani, Chairman SRAM & MRAM Technologies Ltd., H.E. Mr. Mlondi Solomon Dlamini,