پرش لینک ها

Tag: سیتی وان، سازمان بین المللی استاندارد، مالکیت معنوی، WIPO

 شرکت هواپیمایی کیش ایر 

  شرکت هواپیمایی کیش ایر  آدرس: شهرک اکباتان، بلوار اصلی، روبروی ورزشگاه راه آهن، دفتر مرکزی هواپیمایی کیش ایر تلفن :48680000-021 شماره پروانه استاندارد محصول :17065/005/003 تاریخ اعتبار :2020/11/13 شماره سریال پروانه :GHTO.98.2900