پرش لینک ها

Tag: سیتی وان، سازمان بین المللی ، سازمان استاندارد ایران

سازمان استاندارد ایران

بخشنامه سازمان ملی استاندارد به ادارات تابعه 31 استان کشور در خصوص تایید سازمان بین المللی سیتی وان به عنوان دارنده گواهینامه بازرسی تایید صلاحیت شده