پرش لینک ها

Tag: دانشگاه قفقاز

دانشگاه قفقاز گرجستان

معرفی دانشگاه قفقاز گرجستان دانشگاه قفقاز( کاکاسوس) از دانشگاه‌های موفق در عرصه علمی بین المللی است که برنامهٔ  های درسی این دانشگاه با مشارکت اساتید اول و برجسته بین المللی اجرا می‌شود. هدف دانشگاه تربیت متخصصان در زمینه های مختلف علمی بوده و این دانشگاه شامل مدارس و دانشکده های