پرش لینک ها

Tag: تفاهم نامه ، سیتی وان، سازمان بین المللی، جهاد دانشگاهی،

تفاهم نامه چند جانبه با اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها

تفاهمنامه چند جانبه فی ما بین سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها دانشگاه کاکاسوس ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،دانشگاه پیام نور ، موسسه آموزش عالی قشم ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعطای جایزه بین المللی سازمان بین المللی سیتی وان