پرش لینک ها

پذیرش دوره دکتری مهارتی

سازمان بین المللی سیتی وان با همکاری دانشگاه کاکاسوس گرجستان
و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان در دوره های PHD  – MBA  – DBA
پذیرش دانشجو در رشته مدیریت با 22 گرایش ( حضوری و مجازی)