پرش لینک ها

خانه مردم شناسی بومیان کیش

خانه مردم شناسی بومیان کیش بیت عبدالله بن شاهین تراثی

Kish Native Anthropology House

Validity : form 29.11.2020 to 29.11.2021

 

خانه مردم شناسی بومیان کیش

آدرس: کیش – محله سفین قدیم و در 200 متری بازار ماهی به سمت کشتی یونانی روبروی بندرگاه صیادی

تلفن : 4432844-0764

شماره پروانه استاندارد محصول :17065/012/002

تاریخ اعتبار :2021/11/29

شماره سریال پروانه :GHTO.99.2911