پرش لینک ها

فرم شماره یک

پیشنهادموضوع پژوهش (پایان نامه /رساله )

دانلود

فرم شماره 2

پروپوزال رساله دکتری DBA و MBA

دانلود

فرم شماره 3

تایید پیشنهاد تحقیق رساله دکتری : دانشپذیر

دانلود

فرم شماره 4

تعهدنامه استادان راهنما و مشاور برای رعایت حقوق دانشگاه

دانلود

فرم شماره 4

فرم اعلام آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه / رساله

دانلود

فرم شماره 4

صدور مجوز دفاع از پایان نامه MBA  و رساله دکتری

دانلود

فرم شماره 4

صورت جلسه دفاع از پایان نامه

دانلود

فرم شماره 4

تائید اصلاحات پس از دفاع

دانلود

فرم شماره 4

تعهد نامه اصالت اثر و رعایت حقوق سازمان

دانلود

فرم شماره 4

گزارش پیشرفت کار سه ماهه  پایان نامه /رساله

دانلود

فرم شماره 4

طرح جلد رساله و فهرست بندی

دانلود

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)