پرش لینک ها

بازدید دکتر محمد حسین عزیزی, مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و ریاست محترم کنگره صنایع غذایی از غرفه ی سازمان جهانی گردشگری حلال در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران