پرش لینک ها

اولین دوره عالی بین المللی مدیریت کسب وکار
اولین دوره عالی بین المللی مدیریت کسب وکار

اولین دوره عالی بین المللی مدیریت کسب وکار

مرکز آموزش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با همکاری سازمان های بین المللی برگزار می کند اولین دوره عالی بین المللی (دکتری مدیریت گردشگری گرایش حمل و نقل هوایی) شروع ثبت نام از تاریخ 06/10/ 98 شماره های تماس: 46627723-021                     66485226 زمان شروع دوره:  مهر [...]