پرش لینک ها

سیتی وان نشان اعتمادو اطمینان

سیتی وان تنها سازمان صادر کننده پروانه بین المللی استاندارد محصولات ، خدمات و فرآیند ها در حوزه کیفیت ، سلامت ، حلیت و اصالت در جهان است . این گواهینامه پس از بازرسی ،آزمایش و تایید ، بصورت کاملا انحصاری در بیش از 22 شاخه کالا و خدمات اعطا می گردد . سازمان بین المللی سیتی وان همچنین تنها دارنده برند گردشگری حلال در جهان است که در تمامی کشورهای جهان به ثبت رسیده است .
فعالیت های سازمان

پروانه بین المللی استاندارد

بیشتر

زنجیره تامین

بیشتر

آموزش و پژوهش

بیشتر

آخرین اخبار

  • فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده ، رییس محترم هیئت مدیره ی سازمان جهانی Global Halal Tourism Organization در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران

  • سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده ، رییس محترم هیئت مدیره ی سازمان جهانی Global Halal Tourism در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران

  • بازدید جناب آقای دکتر محمد حسینی، بنیانگذار محترم انجمن علوم و صنایع غذایی از غرفه ی سازمان جهانی گردشگری حلال در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران

  • بازدید جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده ، رییس محترم هیئت مدیره ی سازمان جهانی Global Halal Tourism Organization از صنایع شیر پگاه در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران

مشاهده خبر

HALAL TOURISM

Quality، Health، Halal، Authenticity

My global contribution