پرش لینک ها

اعطای نشان بین المللی گردشگری حلال و کارت راهنمای تور به رانندگان تاکسی در کیش

اعطای نشان بین المللی گردشگری حلال و کارت راهنمای تور به رانندگان تاکسی در کیش

به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان رانندگان تاکسی در کیش، بعد از گذراندن دوره های آموزشی و داشتن استانداردهای لازم، نشان بین المللی گردشگری حلال و کارت راهنمای تور دریافت خواهند کرد. نخستین سمینار آموزشی استانداردسازی حمل و نقل عمومی کیش توسط
امضا تفاهم نامه همکاری آموزشی و توسعه گردشگری سازمان بین المللی سیتی وان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

امضا تفاهم نامه همکاری آموزشی و توسعه گردشگری سازمان بین المللی سیتی وان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

امضا تفاهم نامه همکاری بین سازمان بین المللی سیتی وان و کمیسیون گردشگری و کسب و کار اتاق بازرگانی ایران برای دوره های آموزشی و توسعه گردشگری و کسب و کار: به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان و سازمان جهانی گردشگری حلال
مصاحبه پروفسور محمد شریف ملک زاده در خصوص گردشگری حلال

مصاحبه پروفسور محمد شریف ملک زاده در خصوص گردشگری حلال

به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان، با توجه به رشد چشمگیر صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا، رشد چشمگیری داشته است در حال حاضر برابر آمار های جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص
به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان، با توجه به رشد چشمگیر صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا، رشد چشمگیری داشته است در حال حاضر برابر آمار های جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص
جزیره کیش میزبان “نخستین نشست آنلاین رؤسای دانشگاه های کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP”
جزیره کیش میزبان “نخستین نشست آنلاین رؤسای دانشگاه های کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP”

جزیره کیش میزبان “نخستین نشست آنلاین رؤسای دانشگاه های کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP”

نخستین وبینار بین المللی رؤسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP پروفسورمحمدشریف ملک زاده در نشست خبری  وبینار تخصصی روسای دانشگاه های کیش با دانشگاه های عضو”IAUP” تبدیل کیش به هاب دیلماسی علمی و تاسیس  دفتر_منطقه_خاورمیانه اتحادیه بین المللی رؤسای
نخستین وبینار بین المللی رؤسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP
نخستین وبینار بین المللی رؤسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP

نخستین وبینار بین المللی رؤسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش با رؤسای دانشگاه های عضو IAUP

با حضور پروفسور محمدشریف ملک زاده رییس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه IAUP و دکتر غلامحسین مظفری رییس منطقه آزاد کیش و رؤسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش رییس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه IAUP در نخستین “نشست رؤسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش با
مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید
مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید

مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید

مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری 99-1400 برگزار گردید دکتر میرابی معاونت آموزش و پژوهش سازمان بین المللی سیتی وان گفت : مصاحبه علمی دکتری تخصصی و پژوهشی مهارتی مدیریت گردشگری با وجود اساتید برجسته و هِیئت علمی دانشگاه ها برگزار می