پرش لینک ها

مجوز سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

مجوز سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

تاییدیه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حوزه (کیفیت ، سلامت ، حلیت و اصالت ) کالا و خدمات به سازمان بین المللی سیتی وان

تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان

تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان

تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان به عنوان تنها مرکز رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران جهت صدور گواهینامه بین المللی و تاییدیه حلال