پرش لینک ها

دوره های تخصصی مشتریان سازمان بین المللی سیتی وان

دوره های تخصصی مشتریان سازمان بین المللی سیتی وان

دوره های تخصصی مشتریان سازمان بین المللی سیتی وان دوره های تخصصی آموزشی در شاخه های مختلف مرتبط با مدیریت گردشگری در راستای ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات پرسنل و افزایش رضایتمندی مشتری، برای واحدهای صنفی که موفق به کسب پروانه بین المللی استاندارد محصول