پرش لینک ها

کانچو هاتسو رویاما ریاست سازمان جهانی کیوکوشین کان

کانچو هاتسو رویاما ریاست سازمان جهانی کیوکوشین – کان از سوی سازمان بین المللی سیتی وان (SITI1) عضو وابسته UNWTO و از سوی IAUP مستقر در نیویورک و لندن به عنوان سفیر سازمان بین المللی سیتی وان (SITI1) در حوزه کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت در جهان برگزیده شد.

مراسم اعطای حکم سفیر بین المللی سیتی وان به آقای هاتسو رویاما رئیس سازمان جهانی کیوکوشین کان، توسط دکتر محمد شریف ملک زاده رئیس هیئت امناء سازمان بین المللی سیتی وان- تهران 1397

 

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)