پرش لینک ها

نظر پروفسور کاخا شنگلیا رئیس اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان (IAUP) در مورد پروفسور محمد شریف ملک زاده