پرش لینک ها

مجوز دکتری پژوهش محور

تاییدیه مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت امضای مشترک مدارک دکتری پژوهش محور، مهارتی و تجربی 

با همکاری سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان (IAUP)

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)