پرش لینک ها

مجوز اتحادیه رؤسای دانشگاههای جهان IAUP

مجوز انحصاری اتحادیه روسای دانشگاههای جهان (IAUP) به سازمان بین المللی سیتی وان

  در خصوص برگزاری و صدور دوره های آموزشی دکتری تخصصی ، مهارتی ، تجربی و پژوهشی

در 22 شاخه مدیریت گردشگری – IAUP

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)