پرش لینک ها

ساختار معاونت

چارت معاونت آموزش و پژوهش

 

 

معاونت آموزش و پژوهش

شرح وظایف معاون آموزش و پژوهش

 • اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی و اتخاذ تصمیم در این حوزه.
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش.
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی.
 • برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم .
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانش پذیران و انعکاس آن به ریاست سازمان و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • اداره و نظارت بر امور و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی .
 • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت.
 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی.
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه.
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و پژوهشی.
 • اداره امور واحدهای پژوهشی.
 • همکاری با سایر حوزه های سازمان در ارائه خدمات علمی،آموزشی و پژوهشی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
 • اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه ها و سایر موسسات.

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

اهم فعالیتهای مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

 • تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل آموزشی و تقویم دانشگاهی
 • کنترل و نظارتفرآیند پذیرش دانشپذیران جدیدالورود
 • انتخاب واحد دانشپذیران فعال
 • تکمیل پرونده تحصیلی دانشپذیران با انجام استعلامات لازم و اخذ تائیدیه تحصیلی مقاطع تحصیلی قبلی
 • معادلسازی دروس
 • انجام مراحل تسویه حساب و کارنامه فارغ التحصیلی دانشپذیران
 • برگزاری دقیق فرآیند امتحانات و اخذ و ثبت نمرات
 • بررسی تجدیدنظر و تغییر نمرات بر اساس درخواست واعتراض دانشپذیران از طریق شورا تهیه کارنامه فارغ التحصیلی با تایید نمرات
 • بررسی وضعیت دانشپذیران که سنوات تحصیلیشان به پایان رسیده و رسیدگی در کمیسیون مواردخاص
 • بررسی مواردی که در شورای آموزشی مطرح می گردد
 • انجام مکاتبات مربوط با حوزه آموزش.
 • جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و ظرفیتها
 • تهیه لیست کلاسهای ارائه شده توسط گروههای آموزشی شامل نوع درس، نام استاد ، ظرفیت کلاس ،مرکز تشکیل کلاس و روز تشکیل کلاس که توسط مدیران گروههای آموزشی تهیه شده
 • انجام امور اداری و رفاهی اعضا هیات علمی و مدرسین حق التدریس
 • صدور احکام حقوقی و قراردادهای حق التدریس
 • بررسی امتیازات و تعیین نرخ حق التدریس
 • تکمیل پرونده و انجام استعلامات لازم
 • ارتقا سطح علمی اساتید،تلاش برای جذب اعضا هیات علمی جدید و اصلاح هرم هیات علمی
 • نظارت بر عملکرد نحوه تدریس و انجام به موقع وظایف محوله به اعضا هیات علمی و مدعوین و ارزیابی نحوه تدریس آنان برنامه ریزی به موقع و تمهیدات قبل از شروع ترم
 • تهیه دستورالعملهای متعدد و تعیین برنامه کار روسا ، معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده ها.
 • رسیدگی به حضور و غیاب استادان و نظارت به تشکیل کلاسهای جبرانی.
 • کنترل سقف تدریس اعضاء هیات علمی و حضور فیزیکی مدیران گروههای آموزشی.
 • اختصاص کد شناسایی برای هر استاد و صدرو ابلاغ تدریس استادان.
 • اعلام و تعیین ظرفیت کلاسهای تئوری و عملی آ و نظارت بر تشکیل منظم کلاسها.
 • تاکید و نظارت بر اجرای تشکیل کلاس .
 • تقسیم فضاهای آموزشی و کلاسهای درس بر اساس نیاز.
 • نظارت کامل برای انتخاب مدیر گروهها.
 • جلوگیری از ادغام بی مورد کلاسها و عدم جابجایی آنها.
 • تاکید بر تدریس استادان بر اساس تجربه و تخصص.
 • توجه به رعایت سرفصل دروس در کلاسها و جلوگیری از ارائه دروسی که مصوب نیستند.
 • همکاری در تدوین برنامه کامپیوتری دفتر برنامه ریزی آموزشی.
 • ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استاندارهای مختلف در زمینه دروس و ارزشیابی آنها.
 • بررسی شکایات مرتبط با مسائل آموزشی
 • بررسی سوابق موجود
 • تهیه پاسخ برای مراجع زیربط
 • تهیه شاخصهای آموزشی
 • تهیه شاخصهای هیات علمی
 • تهیه شاخصهای دانشجویی
 • شاخصهای حق التدریس
 • شاخصهای ارزشیابی
 • برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های جدید
 • نظارت بر حضور کلیه روسا ، معاونین و مدیران گروههای آموزشی در ایام ثبت نام

مدیرکل پژوهش و فناوری

اهم وظایف مدیرکل پژوهش و فناوری

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، بانکهای اطلاعاتی و مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه؛

 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین‌المللی؛
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و موردنیاز کشور؛
 • توسـعه، تقویت و هدایـت طرحهای پژوهـشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نـقشه جامع علمی کشور؛
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی سازمان بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه سازمان جهت ارائه به رئیس سازمان؛
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات و سازمان های داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین سازمان و سایر سازمانها؛
 • همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر سازمانها
 • برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب؛
 • تهیه برنامه پژوهشی سازمان و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی سازمان؛
 • بررسی و ارزیابی فعالیت‌های سازمان در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی ـ پژوهشی مشترک در حوزه تخصصی سازمان و برنامه‌ریزی جهت تامین امـکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ پژوهشی .

شورای پژوهشی وفناوری

وظایف و اختیارات شورای پژوهشی و فناوری

 • همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه؛
 • ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای سازمان از جمله: ـ بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در سازمان؛ ـ هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در سازمان؛ ـ مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ؛ ـ بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری سازمان و مراکز صنعتی؛
 • همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی سازمان؛
 • تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط‌مشی پژوهشی و فناوری موسسه به منظور ارائه به شورای سازمان؛
 • فراهم نمودن زمینه‌های توسعه فناوری در سازمان و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد و کارآفرینی ؛
 • تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق؛
 • بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی؛
 • پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش؛
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط؛
 • بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای سازمان یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد؛
 • تصویب طرحهای پژوهشی سازمان با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی؛
 • ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی؛
 • پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای سازمان؛
 • ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان سازمان برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه؛
 • تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
 • برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی واجد شرایط؛

شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی

شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی وآموزش و ترکیب اعضاء   شورا

 • شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی آموزشی به منظور تهیه ، تدوین ، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات مناسب در زمینه گسترش دوره های تخصصی تشکیل می شود.
 • اعضاء این شورا ، رئیس سازمان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی ، مدیر کل پژوهش و فناوری و 2 نفر از اعضای هیات علمی می باشد.

کمیسیون موارد خاص آموزش و ترکیب اعضاء

موارد خاص آموزشی به وضعیت دانشپذیرانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشته باشد.