پرش لینک ها

دیدار دکتر ملک زاده با آقای حسن اردم جهت اعطای نمایندگی

دیدار رییس هیئت امنا سازمان بین المللی سیتی وان (گردشگری حلال) با آقای حسن اردم از اتحادیه دفاتر مسافرتی ترکیه (تورساب) جهت اعطای نمایندگی سازمان به تورساب در ترکیه