پرش لینک ها

جلسه دفاع دوره دکتری و MBA برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان جلسه دفاع دانشجویان مقطع دکتری و MBA محمد باسط درازهی و عبدالغفور ایرانژاد برگزار گردید

این جلسه که با حضور پرفسور محمد شریف ملک زاده و دکتر میرابی و اساتید دیگر برگزار گردید دانشجویان به دفاع از رساله خود پرداختند

درپایان پرفسور ملک زاده و دکتر میرابی برای دانشجویان آرزوی موفقیت کردند