پرش لینک ها

تفاهم نامه چند جانبه با اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها

تفاهمنامه چند جانبه فی ما بین سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها

دانشگاه کاکاسوس ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،دانشگاه پیام نور ، موسسه آموزش عالی قشم ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام

در خصوص اعطای جایزه بین المللی سازمان بین المللی سیتی وان

و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان