پرش لینک ها

تئوری MFT (چهارچوب ملک زاده برای گردشگری ) و نظر پروفسور هارش وارما مدیر کل سابق همکاری های فنی و خدماتی سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد (UNWTO) و استاد دانشگاههای انگلیس و دانشگاه استنفورد