پرش لینک ها

برگزاری سمینار بازاریابی صنعتی پیشرفته

برگزاری سمینار بازاریابی صنعتی پیشرفته در مقطع دکتری توسط استاد نوربخش در سالن همایش های سازمان بین المللی سیتی وان/ تهران- 16 اسفند ماه 1397