پرش لینک ها

برای حل مشکل اقتصادی باید به دنبال تغییر ساختار مدیریتی بانک‌ها باشیم

رئیس اتحادیه بین‌المللی روسای دانشگاه های جهان در آسیای مرکزی و منطقه ، از حل مشکل اقتصادی کشور با خارج شدن بنگاه داری از بخش بانکی خبر داد.

پروفسور محمد شریف ملک زاده در گفتگو با روزنامه راه مردم و با اشاره به مشکلات اقتصادی چهل ساله کشور گفت: مشکل اقتصادی کشور ما زمانی حل می‌شود که بنگاه داری از بخش بانکی ما خارج شود. ساختار بانک‌ها بنگاه دار است و هر کدام از بانک‌های کشور ما هم خصوصی و هم دولتی زیر مجموعه شان هولدینگ هایی تعریف شده است که رقیب بخش خصوصی هستند، مثل: هولدینگ پتروشیمی، گردشگری، ساختمان، تأسیسات، لوازم آرایشی و بهداشتی و هولدینگ های مختلفی که دقیقا بخش خصوصی را در محاق برده و رقیب آن هستند. فعالیت رقیب بخش خصوصی باید متوقف شود.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد ارز کشور در اختیار بانک‌های دولتی،خصوصی، هولدینگ های زیر مجموعه شان و پتروشیمی هاست، که زیر نظر بانک‌ها تعریف شده است.

پروفسور ملک زاده اظهار داشت: ما تاکنون شاهد توسعه در بخش هولدینگ های خصوصی و زیر مجموعه بانک‌ها بودیم که این مدل ساختار خوبی نیست

وی خاطر نشان کرد: به دنبال کاهش و افزایش ارز در خیابان‌های کشور نباشید باید ساختار مدیریتی بانک‌ها را تغییر دهیم چرا که اینها خودباعث بالا و پایین رفتن ارز می‌شوند

پرفسور محمد شریف ملک زاده و مهدی کیانی خبرنگار مجلس شورای اسلامی

منبع سایت خبری http://instagram.com/_u/parleman.onlin.ir