پرش لینک ها

بازدید جناب آقای نورانی, ریاست محترم هیئت مدیره انجمن ارگانیک و سرکار خانم معراج محمدی, مدیر محترم کیترینگ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما از غرفه ی سازمان جهانی گردشگری حلال در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران