پرش لینک ها

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری فی مابین سازمان بین المللی سیتی وان و دانشگاه فنی و حرفه اى