پرش لینک ها

اعطای پروانه سازمان بین المللی سیتی وان (گردشگری حلال ) به شرکت گلد اس ار ال Gold S.r.l

شرکت هتلداری و گردشگری Gold یکی از برجسته ترین مجموعه ها در ایتالیا می باشد که در خصوص آموزش کارکنان، مدیریت تا پرسنل مراکز گردشگری و هتلداری، ارتقاء و تأیید کیفیت خدمات مراکز گردشگری به ویژه هتل ها و رستوران ها، تجهیز مراکز گردشگری، تجهیز کترینگ ها و آموزش حرفه ای مشاغل وابسته به گردشگری را به عهده دارد.

با اعطای پروانه از سوی سازمان بین المللی سیتی وان بر اساس استانداردهای مطابق با اصول چهارگانه این سازمان (حلیت، اصالت، سلامت و کیفیت)، همکاریه ای نو و موثری با این مجموعه در ایتالیا و اروپا پدید آمد.