پرش لینک ها

دیدار نماینده قاره آفریقا بامدیریت ارشد سازمان بین المللی سیتی وان

 

دیدار و نماینده قاره آفریقا با ریاست و مدیران ارشد سازمان بین المللی سیتی وان

 

 

 

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)