پرش لینک ها

Tag: لیانا پرواز، سیتی وان، سازمان بین المللی استاندارد، آژانس مسافرتی، لیانا،لیانا پرواز

 آژانس لیانا پرواز

 آژانس لیانا پرواز آدرس: کوی نصر (گیشا)- نبش خیابان 25- پلاک 328-واحد دوم   تلفن :41187-021 شماره پروانه استاندارد محصول : 12/001/17065 تاریخ اعتبار :15/08/2019 شماره سریال پروانه :SITI1.2531.97

عضویت وابسته سازمان بین المللی سیتی وان در سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در مجمع عمومی این سازمان در سنت پترزبورگ روسیه مصوب گردید