پرش لینک ها

Tag: سیتی وان، دستمال کاغدی، خانواده، سازمان بین المللی استاندارد، شرکت یزدان نخل

شرکت یزدان نخل دالکی (دستمال کاغذی خانواده)

  شرکت یزدان نخل دالکی (دستمال کاغذی خانواده) آدرس:استان بوشهر، بزرگراه سیراف-بوشهر، شهرک صنعتی بوشهر ۲، فاز ۲، بلوار خلیج فارس تلفن :۳۵۴۶ ۳۳۴۵ ۰۷۷ شماره پروانه استاندارد محصول : 31/0016/17065 تاریخ اعتبار :30/07/2019 شماره سریال پروانه :SITI 1.2383.97

عضویت وابسته سازمان بین المللی سیتی وان در سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در مجمع عمومی این سازمان در سنت پترزبورگ روسیه مصوب گردید