پرش لینک ها

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده ، رییس محترم هیئت مدیره ی سازمان جهانی Global Halal Tourism Organization در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه