پرش لینک ها

طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات

یکی از مهمترین موارد ثبت برند و طبقه بندی علائم تجاری شناخت طبقات مختلف کالاها و خدمات هست و در هنگام ثبت برند باید بر اساس نیازها، علاقه مندی، خواسته ها و اهدافی که از ثبت برند دارید، مشخص کنید که برند یا همون علامت تجاری شما باید در کدام طبقه یا طبقات به ثبت برسه و باید درک صحیحی از طبقه بندی علامت تجاری خود داشته باشید. بنابراین با ملاحظه طبقات مشاهده می فرمایید که این سازمان تنها سازمان انحصاری در حوزه فعالیت های گسترده اشاره شده می باشد .
لازم به ذکر است که طبقه بندی علامت تجاری ذکر شده در ذیل بدین صورت است که طبقات ۱ الی ۳۴ مربوط به کالا ها و محصولات و طبقات ۳۵ الی ۴۵ مربوط به خدمات است.

شاخه‌های صنعت گردشگری سازمان بین‌المللی سیتی‌وان