پرش لینک ها

فرم شماره یک

پیشنهادموضوع پژوهش (پایان نامه /رساله )

دانلود

فرم شماره 2

پروپوزال رساله دکتری DBA و MBA

فرم شماره 3

تایید پیشنهاد تحقیق رساله دکتری : دانشپذیر

دانلود

This post is also available in: enEnglish (English)