پرش لینک ها

برچسب‌ها
اعطاء پروانه استاندارد محصول(کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت) سازمان بین المللی سیتی وان به کافه رستوران مهنا
اعطاء پروانه استاندارد محصول(کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت) سازمان بین المللی سیتی وان به کافه رستوران مهنا

اعطاء پروانه استاندارد محصول(کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت) سازمان بین المللی سیتی وان به کافه رستوران مهنا

کافه رستوران مهنا کافه رستوران مهنا موفق به أخذ پروانه استاندارد محصول( کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت) از سوی سازمان بین المللی سیتی وان شد. این نشان توسط دکتر محمد شریف ملک زاده رئیس هیئت امناء سازمان بین المللی سیتی وان به این کافه رستوران
جشنواره ارگانیک تهران
جشنواره ارگانیک تهران

جشنواره ارگانیک تهران

 سازمان بین المللی سیتی وان در جشنواره ارگانیک اهدای لوح تقدیر از طرف انجمن ارگانیک به جناب آقای محمد حسین احمدی مقدم رئیس سازمان بین المللی سیتی وان در جشنواره ارگانیک - تهران بوستان گفتگو