پرش لینک ها

تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی

تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی

تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی و آموزشی اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه‌ها (IAUP) و دانشگاه کاکاسوس گرجستان با مرکز آموزش مدیریت دولتی

تفاهم نامه چند جانبه جهت اعطای جایزه بین المللی سیتی وان

تفاهم نامه چند جانبه جهت اعطای جایزه بین المللی سیتی وان

تفاهمنامه چند جانبه فی ما بین سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها دانشگاه کاکاسوس ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، دانشگاه پیام نور ، موسسه آموزش عالی قشم  و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعطای جایزه بین المللی سازمان بین المللی

تفاهم نامه چند جانبه با اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها

تفاهم نامه چند جانبه با اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها

تفاهمنامه چند جانبه فی ما بین سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها دانشگاه کاکاسوس ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،دانشگاه پیام نور ، موسسه آموزش عالی قشم ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعطای جایزه بین المللی