پرش لینک ها

مجموعه غذای رفتاری

 گروه غذایی رفتاری

آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، مجتمع تجاری طوس، دفتر مرکزی رستوران رفتاری

تلفن :886877511-021

شماره پروانه استاندارد محصول : 17065/003/40

تاریخ اعتبار : 2019/09/15

شماره سریال پروانه :SITI 1.2102.97

This post is also available in: enEnglish (انگلیسی)