پرش لینک ها

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر همایون هاشمی, عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان و رییس فرکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی در مراسم اعطاى پروانه بین المللى استاندارد محصول و خدمات به کلینیک تخصصى دندانپزشکى مهر گاندى