پرش لینک ها

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر محمد صادقی, مشاور محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور گردشگری در مراسم اعطاى پروانه بین المللى استاندارد محصول و خدمات به کلینیک تخصصى دندانپزشکى مهر گاندى